Composition & electronics - Heleen Van Haegenborgh
Musicians - Aya Suzuki, Anita Cappuccinelli, Lucas Messler, Diego Sáenz Mateo – GAME

LIST OF INSTRUMENTS
4 Tubular bells, 2 Timpani, 2 Concert bass drum, 2 Vibraphone, 4 Triangles,
6 Cymbals, 2 Spiral cymbals, 2 Spiral thrash, 2 Shoc absorber, 8 Gongs and tamtams,
4 Bell plate, 2 Thunder sheet, Crotales, 2 octaves, 4 Recorders, 4 Rainmaker,
1 Guirro, 1 Maracas, 2 Wood block, 1 Bongo, 2 Taiko medium, 1 Lion’s Roar, 2 Shaker
4 Double bass bow, Superballs, different measures

Based upon the drawing series Pi – Fugue pour les survivants by Johan De Wilde

Recording: Peter Desmedt at Ledebergstudio
Premix: Heleen Van Haegenborgh
Mixing & Mastering: Alex Fostier
Artwork: Johan De Wilde
Text: Philippe Van Cauteren
English translation: Kate Christina Mayne
Production: Heleen Van Haegenborgh & Rogé for el NEGOCITO Records
Graphic desig: Luc Derycke, Viktor Van den Braembussche; Studio Luc Derycke
Images: Johan De Wilde
       Front: Pi, Fugue pour les survivants, 2018–… the first 13 panels
       Oil paint on paper, mounted on plywood, x × 29,7 × 18,3 cm
       Collection S.M.A.K., Ghent
       Back: Pi, Man according to Pi, 2014
       Graphite and colour pencil on archival
Pinting: Graphius, Oostakker


With the kind support of:
S.M.A.K., VNK Percussion, Hopstreet Gallery & HA Concerts


Available on CD
release December 13, 2022

 

(ENG)
Letter : to Heleen Van Haegenborgh

When it comes to music, I am an amateur; nothing more than a devoted listener. I am an admirer who is filled with ineptitude. Words and language are merely capable of shaping that ineptitude. Language itself is that ineptitude. Words circle, like seagulls in the air, floating on currents overhead. Sentences are branches that snap off mid-reading. Language is a spoon with a very big hole in it. Music, on the other hand, is… The reason why I am writing to you, is that I have the privilege of being the custodian of the artwork PI by Johan De Wilde, which forms both the foreground and background, and the head and body of your composition Squaring the Circle. PI is part of the collection of the S.M.A.K. (the Municipal Museum of Contemporary Art) in Ghent. Contrary to most other works in the collection, PI accrues every year. Each year, Johan comes to the museum to make an addition to the infinite Pi. New drawings are added to something that once began in 2006 and may never end. It is not the first time you collaborate with visual artists. You said, ‘I need something outside of music, to make music’, I read somewhere. What can be further ‘outside’ than Pi, an irrational sequence that spells out infinity. ‘Sol y Luna y Cielo proclaman al Divino Autor del Cosmo’ (sun and moon and air proclaim the divine author of the cosmos) is a mnemonic device in Spanish, for remembering the numerical sequence. Squaring the Circle is a musical enactment devised for 4 percussionists, so they forget numerals. Squaring the Circle is a soundscape, an area strewn with loose pebbles, rocks, slight inclines, grass, moss, that is semi dark, and compact with growth, … It is a place we can repeatedly return to. Squaring the Circle is a body that resonates. When I think back to Squaring the Circle, without having listened to it again, I think of overlapping layers; a Medieval manuscript full of pentimenti; something that could be a painting. And then, there is that remarkable tension between the four musicians suspended between what I find to be both rational, in a propulsive sense, and whisperingly narrative. Sometimes it seems as if an ant is crawling over my hand. And I also think of Pictures at an Exhibition (1874) by Modest Mussorgsky, a composition based on work by the artist and architect Viktor Hartmann, and Morton Feldman’s composition For Philip Guston (1984). Music and the visual arts, in other words, a relationship that in old-fashioned terms might be called mutual inspiration. In the case of Heleen Van Haegenborgh and Johan De Wilde, it is more like a fisherman’s knot; something that has been interwoven. The artwork PI—or I can also call it a composition—is from now on synaesthetically interwoven with Squaring the Circle, and vice versa. Besides, from the very first moment I set eyes on PI by Johan De Wilde, I could hear it. Now, thanks to Squaring the Circle, I can also listen to it.

Philippe Van Cauteren, Gent, November 5, 2022

 


(NL)
Brief : aan Heleen Van Haegenborgh

Als het op muziek aankomt ben ik een liefhebber, niets meer dan een toegewijd luisteraar, een bewonderaar vol onvermogen. Woorden en taal zijn enkel toereikende middelen om het onvermogen vorm te geven. Taal is het onvermogen zelf. Woorden cirkelen als meeuwen in de lucht, drijven mee op luchtlagen. Zinnen zijn takken die tijdens het lezen afbreken. Taal is een lepel met een groot gat erin. Muziek daarentegen is… De reden dat ik je schrijf is omdat ik zorg dragen mag voor het kunstwerk PI van Johan De Wilde, het werk dat de voor- en achtergrond, het hoofd en het lichaam is van jouw compositie Squaring the Circle. PI maakt deel uit van de collectie van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent. In tegenstelling tot de meeste andere werken uit de collectie groeit PI elk jaar aan. Elk jaar komt Johan naar het museum om het oneindige Pi te vervolledigen. Nieuwe tekeningen worden toegevoegd aan iets wat ooit in 2006 gestart is en misschien nooit stopt. Het is niet de eerste keer dat jij met beeldende kunstenaars samenwerkt. ‘Ik heb iets nodig buiten de muziek, om muziek te maken’, las ik je ergens zeggen. Wat kan er meer buiten zijn dan Pi, een irrationele sequentie die de oneindigheid verbeeldt. ‘Sol y Luna y Cielo proclaman al Divino Autor del Cosmo’ (zon en maan en lucht verkondigen de goddelijke auteur van de cosmos) is een mnemotechnische sequentie Spaanse woorden om de getallenreeks te onthouden. Squaring the Circle is een muzikale verbeelding voor 4 slagwerkers om getallen te vergeten. Squaring the Circle is een sonoor landschap, een landschap met losliggende keien, rotsblokken, lichte hellingen, gras en mos, half donker, dicht begroeid, … Het is een plek om terug te keren, opnieuw en opnieuw. Squaring the Circle is een lichaam dat resoneert. Als ik terugdenk aan Squaring the Circle, zonder het opnieuw beluisterd te hebben, dan denk ik aan lagen over elkaar, aan een Middeleeuws manuscript met pentimenti, aan iets wat een schilderij zou kunnen zijn. En dan is er die merkwaardige spanning van de vier muzikanten tussen iets wat ik stuwend rationeel noem en fluisterend narratief. Soms leek er wel een mier over de rug van mijn hand te lopen. En ik dacht ook aan Pictures at an Exhibition (1874) van Modest Mussorgsky, een compositie gebaseerd op werk van de kunstenaar en architect Viktor Hartmann, en aan Morton Feldman’s compositie For Philip Guston (1984). Muziek en beeldende kunst dus, een relatie die in ouderwetse termen inspiratie zou genoemd worden. In het geval van Heleen Van Haegenborgh en Johan De Wilde is het meer iets van een vissersknoop, of iets dat geweven is. Het kunstwerk PI – of kan ik het ook een compositie noemen – zit vanaf nu synesthetisch vast verweven in Squaring the Circle, en omgekeerd. Trouwens, vanaf het eerste ogenblik dat ik het werk PI van Johan De Wilde gezien heb, heb ik het ook gehoord. Dankzij Squaring the Circle kan ik er nu ook naar luisteren.

Philippe Van Cauteren, Gent, 5 november 2022

 

Press

"... ." ..., ... (../../2023)

 

Press Full Here

 

 

          

 

 

 

 

1. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

2. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

3. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

4. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

5. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

6. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

7. 5494595
Heleen Van Haegenborgh - ..:..

 

 

total time - ..:..
eNR110 2022

  

 

 

 

 

 

 

other related or possibly interesting releases